Privacyverklaring

Privacy verklaring DA Drogisterij & Parfumerie Margo

DA Drogisterij & Parfumerie Margo, gevestigd aan Egginklaan 2-10 7971 CA Havelte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DA Drogisterij & Parfumerie Margo
T.a.v. Margo Veenstra
Egginklaan 2/10
7971 CA Havelte

0521 341764
info@drogisterijmargo.nl

Margo Veenstra is de Functionaris Gegevensbescherming van DA Drogisterij & Parfumerie Margo. Zij is te bereiken via info@drogisterijmargo.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
DA Drogisterij & Parfumerie Margo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Geanonimiseerd (door middel van Google Analytics) verzamelen wij deze gegevens. Wij kunnen hier geen persoonlijke gegevens uit herleiden:
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Onze website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drogisterijmargo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DA Drogisterij & Parfumerie Margo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (en je het contactformulier dus hebt ingevuld) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– DA Drogisterij & Parfumerie Margo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren 


Geautomatiseerde besluitvorming
DA Drogisterij & Parfumerie Margo neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DA Drogisterij & Parfumerie Margo) tussen zit. DA Drogisterij & Parfumerie Margo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DA Drogisterij & Parfumerie Margo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Email correspondentie bewaren wij tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
    Je mag ons ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen.
  • Google Analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden
DA Drogisterij & Parfumerie Margo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DA Drogisterij & Parfumerie Margo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DA Drogisterij & Parfumerie Margo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drogisterijmargo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DA Drogisterij & Parfumerie Margo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: DA Drogisterij & Parfumerie Margo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DA Drogisterij & Parfumerie Margo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onns via info@drogisterijmargo.nl